Rady dla Rodziców

PROSZĘ PAMIĘTAJCIE :

 1. TO SĄ DZIECI
 2. TO JEST GRA
 3. TRENERZY TO WOLONTARIUSZE
 4. SĘDZIOWIE TO LUDZIE
 5. TO NIE SĄ MISTRZOSTWA ŚWIATA :)

ZASADY DLA RODZICA UKS TALENT POZNAŃ

 • Kibicujemy NIE dopingujemy, a każdą bramkę nagradzamy brawami,
 • NIE krzyczymy do zawodników, sędziów, trenerów podczas meczów,
 • NIE używamy bębnów, trąbek, ani innych instrumentów lub urządzeń, które powodują hałas-– im spokojniej na trybunach tym mniejszy stres towarzyszy zawodnikom,
 • Nagradzajmy brawami każde udane zagranie lub sam zamiar, chwalmy swoje dzieci.
 • Przepisy gry, są zmodyfikowane do poziomu zaawansowania sportowego zawodników, dlatego NIE kwestionujemy decyzji sędziów, którzy też są ludźmi.
 • Poruszamy się tylko w strefie przeznaczonej dla rodziców i kibiców, szatnia jest dla zawodników i trenerów
 • Bawmy się i cieszmy samym udziałem naszych pociech , a nie osiąganymi wynikami.

SYSTEM SZKOLENIA

Pracujemy wg system szkolenia opracowanego na podstawie Programu Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej, który uwzględnia cztery obszary oddziaływania na poszczególnych etapach szkolenia: techniczno-taktyczny, motoryczny, mentalny i teoretyczny.

Zdajemy sobie sprawę, że szkolenie piłkarskie to długi i wszechstronny proces. Nie da się wychować kompletnego piłkarza, skupiając się jedynie na jednym, wybranym aspekcie szkolenia.

Aby zwiększyć szansę i dać możliwość dziecku na spełnienie jego a także naszych marzeń na grę na wysokim poziomie patrzymy i staramy rozwijać się wszystkie najważniejsze filary, które warunkują prawidłowy proces szkolenia a są nimi: kreatywność, intensywność, szczegółowość, indywidualizacja, edukacja i mentalność.

W systemie szkolenie pomaga nam :

1. PO PIERWSZE - PLANOWANIE
Planowanie każdego sezonu w Szkole Futbolu Staniątki zaczyna się na kilka miesięcy przed pierwszymi zajęciami. Jako pierwszy powstaje makrocykl, który porządkuje naszą pracę pod kątem rozkładu okresów treningowych, przerw czy obozów letnich oraz zimowych w trakcie całego sezonu. Na tej podstawie tworzymy mezocykle czyli miesięczne pany treningowe, na bazie których akcentujemy poszczególne zagadnienia techniczno-taktyczne, motoryczne, mentalne oraz te dotyczące naszego modelu gry. Ostatnim etapem jest wypełnianie konkretnymi treściami treningowymi danych mikrocykli czyli tygodni treningowych, na które składają się 2,3 lub 4 treningi oraz mecze ligowe, sparingowe czy turnieje. Każdy mikrocykl podlega systematycznej kontroli a konspekty sprawdzane są pod kątem zgodności z naszym planem szkolenia dzięki czemu mamy pewność, że wszyscy zmierzamy w tą samą stronę!

2. PO DRUGIE - OPRACOWANIE TRENINGU
Wszystkie wymienione obszary czyli:techniczny, taktyczny, motoryczny, mentalny oraz merytoryczny są integralną częścią każdego treningu. W trakcie zajęć w każdym z ćwiczeń przenikają się i uzupełniają. Możemy wyszkolić zawodnika o dobrych parametrach technicznych natomiast w trakcie wykonania zwodu będzie potrzebował szybkości (obszar motoryczny) i pewności siebie (obszar mentalny) oraz podjęcia decyzji co do wykonania danego elementu w konkretnym sektorze boiska na bazie modelu gry swojej drużyny (obszar merytoryczny) aby stać się skutecznym w swoim działaniu. Wtedy dopiero otrzymamy zawodnika kompletnego.

3. PO TRZECIE - REALIZACJA TRENINGU
W zależności od kategorii wiekowej nasze grupy mecze rozgrywają w składach 5,7,9 i 11 osobowych. Na pierwszym planie od najmłodszych lat skupiamy się na zadaniach indywidualnych. Wynika to z cech psychologicznych dzieci w tym weku, które na ten moment całą uwagę skupiają na swoich poczynaniach boiskowych. Od kategorii żaka zaczynamy powoli koncentrować się na zadaniach grupowych czyli tych podejmowanych w grach w równowadze czy niedowadze, ale maksymalnie skupiających po 4 zawodników z drużyny w centrum gry. W kolejnych kategoriach czyli orlik, młodzik oraz trampkarz w oparciu o rozwinięte działania indywidualne i grupowe powoli wprowadzamy działania zespołowe.

4. PO CZWARTE - KONTROLA PRACY I REZULTATÓW
Wszystkie treningi, które przeprowadzane są w naszej szkółce podlegają cotygodniowej kontroli pod kątem zgodności z programem szkolenia Szkoły Futbolu Staniątki. Dodatkowo cotygodniowe gry kontrolne dobierane są w taki sposób aby poddać "piłkarskiemu sprawdzianowi" to co było naszymi celami treningowymi w minionym mikrocyklu. Na bazie zachowań naszych zawodników podczas meczu (nie wyniku!) zawodnicy we własnym gronie podejmują się oceny indywidualnej, grupowej oraz zespołowej, na koniec wybierając w demokratyczny sposób "zawodnika meczu", który zdaniem większości zawodników w najwyższym stopniu zrealizował postawione przed meczem cele. Oprócz tego dwukrotnie w ciągu sezonu przeprowadzamy testy PZPN, z których to wyniki wysyłane są do ogólnopolskiej bazy AMO. Dodatkowo na każdym obozie letnim oraz zimowym wykonywane są testy techniczno-motoryczne.

5. PO PIĄTE - JESTEŚMY OCENIANI PRZEZ PZPN
W związku z tym, że Szkoła Futbolu Staniątki znalazła się w elitarnym gronie szkółek odznaczonych Złotą Gwiazdką Certyfikacji podlegamy stałemu monitoringowi ze strony osób odpowiedzialnych za program. Całoroczną pracę podsumowuje audyt związany ze sferą organizacyjną. Kontroli podlegają również nasze treningi. Okresowo goszczą na nich Trenerzy Monitorujący z całej Polski, którzy pod kątem organizacyjno-sportowym sprawdzają poziom naszych jednostek treningowych. Każda taka wizyta kończy się oceną podsumowującą, która daje nam wskazówki na drodze do dalszego rozwoju.

Kategoria Bambini 2-5 lat  - W tej kategorii wiekowej treningi odbywają się raz w tygodniu, w czasie 60 minut.
Zależy nam na tym, aby zawodnik w wieku Bambini rozpoczął kształtowanie swojej sprawności ogólnej oraz dążył do zdobycia wszechstronnego „skarbu ruchowego”. To tutaj też trenerzy naszej akademii starają się zaszczepić pasje do sportu. Zajęcia odbywają się z udziałem rodziców tak aby najmłodsi zawodnicy czerpali wzorce ruchowe właśnie od nich, uświadamiając przy tym, że sport jest nieodłącznym elementem w życiu każdego z nas!

Kategoria Skrzat 6-7 lat  - W tej kategorii wiekowej treningi odbywają się dwa do trzech razy w tygodniu i trwają od 60 do 75 minut. W trakcie zajęć staramy się pracować nad rozwojem i kształceniem u dzieci wszechstronnej sprawności ruchowej. Szkolimy z nastawieniem na zabawy indywidualne i ruchowe z piłką oraz realizujemy zadania w małych grach od 1x1-4x4.

Kategoria Żak 8-9 lat - Treningi odbywają się od trzech do czterech razy w tygodniu w czasie 75 minut. Po stworzeniu w poprzednich latach bazy ruchowej, teraz główny nacisk kładziony jest na koordynację ruchową będącą podstawą dla nauczania i rozwoju elementów technicznych na kolejnych etapach szkolenia. W tej kategorii wiekowej nadal pracujemy nad rozwijaniem zdolności koordynacyjnych, gimnastycznych oraz realizujemy wszechstronne zadania z piłką. Poprzez małe gry poznajemy specyfikę rywalizacji 1x1. Priorytetem dla nas oraz zawodników staję się jakość wykonywania danego ćwiczenia w ramach nauczania podstawowych elementów technicznych. W ten sposób zapewniamy trening optymalny, motywujący, kształtujący i atrakcyjny. To właśnie tutaj następuje pierwsza selekcja do Akademii Talent Poznań, a co za tym idzie zwiększa się ilość treningów w tygodniu do nawet czterech jednostek.

Kategoria Orlik 10-11lat - Kategoria Orlik trenuje również od trzech do czterech razy w tygodniu ale wydłuża się czas treningu do 90 minut. Podczas treningów skupiamy się głównie na intensywności, kreatywności, zabawie oraz indywidualizacji. Oprócz ciągłej pracy nad rozwojem umiejętności koordynacyjnych oraz wprowadzania podstawowych elementów technicznych w szkoleniu kładziemy nacisk na percepcję oraz doskonalimy grę 1x1. Wprowadzamy podstawowe elementy z zakresu taktyki indywidualnej. Ponieważ jak wiemy „Piłka nożna to sport, w który gra się umysłem” staramy się kontrolować również wyniki w szkole, tak aby sam trening nie zaburzał rozwoju intelektualnego dziecka. Z czasem zaczynamy wprowadzać elementy związane z budowaniem modelu gry zespołu takie jak chociażby otwieranie czy budowanie akcji.

Kategoria Młodzik 12-13 lat - Młodzik, kategoria w której trenuje się od trzech do czterech  razy w tygodniu już po 90 minut. Ponieważ Młodziki swoje mecze rozgrywają w formule 8+1 bramkarz głównym celem naszych zajęć jest kształtowania właściwych zachowań w fazach przejściowych A/O i O/A z uwzględnieniem doskonalenia gry na poszczególnych pozycjach w piłce 9-osobowej . Celem treningów jest racjonalizowanie wszystkich poznanych na wcześniejszych etapach szkolenia zagadnień takich jak: koordynacja ruchowa, percepcja, rozwój cech motorycznych oraz elementy techniczne.

Kategoria Trampkarz 14-15 lat - Trampkarz, podanie jak młodzik trenuje od trzech do czterech razy w tygodniu w czasie 90 minut. W tej kategorii rozpoczynamy pracę nad taktyką w piłce 11-osobowej oraz grą w formacji czy też wprowadzamy specjalistyczny trening siłowy. Doskonalimy technikę i grę progresywną czyli nastawioną na poszukiwanie odpowiednich rozwiązań na boisku. Cele te realizujemy poprzez gry zadaniowe, małe gry, gry w przewagach czy gry na utrzymanie piłki. Z racji intensywnego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego charakterystycznego dla zawodników będących w tym wieku zwiększa się również zakres pracy mentalnej, która ma pomóc w kształtowaniu motywacji wewnętrznej, koncentracji, pewności siebie, umiejętności wyznaczania celów, kreatywność oraz wykorzystywania indywidualnych umiejętności dla dobra zespołu

NASZE ZASADY

Zbyt często szkolenie dzieci opiera się na zdobywaniu medali,

wygrywaniu meczów – wtedy wynik boiskowy jest  najważniejszy.

 

Podejście, które promuje nauczanie i zabawę, w którym oba te

aspekty są jednakowo ważne, mobilizuje młodzież do

treningów, zachęca do uprawiania sportu i daje większą

efektywność treningów.

 

Gry małą ilością zawodników, na małych powierzchniach –

pomiędzy 5 a 12 rokiem życia, są najlepszą drogą do

wychowania kreatywnego zawodnika.

 

Małe Gry to forma nauki, którą powinniśmy modyfikować z

wiekiem zawodników.

- 6 lat | 3 przeciwko 3 bez bramkarzy,

- 8 lat | 4 przeciwko 4 bez bramkarzy,

- 10 lat | 6 przeciwko 6 z bramkarzem,

- 12 lat | 8 przeciwko 8 z bramkarzem,

- powyżej 13 lat | 11 przeciwko 11.

 

Z pewnością najłatwiej jest rzucić piłkę na duże boisko i

pozwolić grać wszystkim na pełnowymiarowym polu. Jaka jest

jednak jakość takiego treningu? Bez wątpienia niska

 

Umiejętności Techniczne

Zredukowana liczba zawodników, na małym polu gry, to większa ilość kontaktów z

piłką, więcej szans strzeleckich, więcej zagrań podczas każdego meczu – to

wszystko daje nam większą efektywność nauczania.

 

Aktywność

Zredukowana liczba zawodników, na małym polu gry, to więcej aktywności

fizycznej. Piłka częściej znajduje się w zasięgu zawodników – nieustanny ruch

prowadzi do poprawy ogólnej sprawności fizycznej.

 

Masowość Treningu

Nikt nie poprawi swoich umiejętności stojąc przy linii bocznej boiska. Grając na

małych powierzchniach, z małą ilością zawodników pozwolisz wszystkim brać udział

w zawodach lub grach treningowych – łatwo utworzyć wiele małych boisk, trudniej

dać wszystkim grać na pełnowymiarowym polu.

 

 

Umiejętności Techniczne

Zredukowana liczba zawodników, na małym polu gry, to większa ilość kontaktów z

piłką, więcej szans strzeleckich, więcej zagrań podczas każdego meczu – to

wszystko nam większą efektywność nauczania.

 

Wszechstronność

Prowadzą treningi przy pomocy Małych Gier zapomnijmy o przypisywaniu

zawodników do konkretnej pozycji – uczymy dzieci wszechstronności i gry w każdej

części boiska.

 

Prostota Gry

Małe Gry są bardzo proste – tak jak piłka nożna. Proste zasady zachęcają dzieci do

żywiołowego uprawiania sportu

 

Sukces

Grając na małych polach, ze zredukowaną liczbą zawodników, łatwiej osiągamy

sukces – każde dziecko ma szansę wygrać, strzelić bramkę, a tym samym mieć

ogromną radość z uprawiania sportu. Pamiętaj by traktować równo tych lepszych i

tych słabszych zawodników – bez względu na wynik

 

Pasja

Wiele dzieci może stracić zainteresowanie piłką nożną trenując poprzez gry na

pełnowymiarowym boisku – przez większość meczu piłka jest daleko od zawodnika.

 

Podejmowanie Decyzji

Małe gry są bardzo proste więc podejmowanie decyzji jest dużo łatwiejsze. W

każdym meczu mamy do czynienia z szybkim przechodzeniem z obrony do ataku.

Gra w takim uproszczonym formacie pozwala zawodnikom lepiej

zrozumieć piłkę nożną.

 

Kreatywny Zawodnik

Dzieci nie są miniaturkami dorosłych – nie można ich rozstawić na boisku i kazać im

grać podaniami, wygrywać i zdobywać medale. Dzieci mają inną psychikę,

umiejętności. Nauka poprzez Małe Gry jest najlepszą drogą do przygotowania

zawodnika, który będzie gotowy wejść w wieku młodzieńczym na pełnowymiarowe

boisko i być kreatywnym piłkarzem. Taki jest nasz cel!

 

PAMIĘTAJ !!

Praca z małymi dzieci musi się skupić wyłącznie na ich

potrzebach, zainteresowaniach i pragnieniach!

NASZ KODEKS

KODEKS MŁODEGO PIŁKARZA

1.  NAJWAŻNIEJSZA JEST DRUŻYNA

 • JEŚLI DRUŻYNIE IDZIE DOBRZE, TO WSZYSTKIM SIĘ POWODZI

 

2.   MYŚL ZAWSZE POZYTYWNIE

 • KAŻDY MECZ MOŻE BYĆ WYGRANY JEŚLI TYLKO WSZYSCY SĄ O TYM PRZEKONANI

 

3.   OBCHODŹ SIĘ DOBRZE Z PIŁKĄ

 • W PRZECIWNYM RAZIE ONA OBEJDZIE SIĘ ZLE Z TOBĄ

 

4.    ZAUFANIE WYMAGA SZCZEROŚCI

 • JEŚLI MAM JAKIŚ PROBLEM ROZMAWIAM O TYM Z TRENEREM

 

5.    TAKIE SAMO TRAKTOWANIE 1 i 12 ZAWODNIKA

 • WSZYSCY MUSZĄ SIĘ CZUĆ POTRZEBNI

 

6.    NIECH WIELCY ZAWODNICY W DRUŻYNIE POZOSTANĄ NAJSKROMNIEJSZYMI ABY NAJSKROMNIEJSI GRACZE MOGLI SIĘ POCZUĆ WIELKIMI

 • KAŻDY MA DO ODEGRANIA SWOJĄ ROLĘ W DRUŻYNIE

 

7.    JEŚLI MASZ TALENT TO MUSISZ DWA RAZY TYLE PRACOWAĆ NAD SOBĄ NIŻ ZWYKLE

 • JAK JESTEŚ DOBRY TO STARAJ SIĘ BYĆ NAJLEPSZYM

 

8.     WIELKOŚĆ POKAŻ NA BOISKU A SKROMNOŚĆ POZA NIM

 • NIECH MIARĄ TWOJEJ WIELKOŚCI BĘDZIE POZIOM TWOJEJ GRY

 

9.     PAMIĘTAJ, ŻE NAUKA W SZKOLE RÓWNIEŻ POMAGA MYŚLEĆ NA BOISKU

 • WYSOKI POZIOM INTELIGENCJI = PIŁKARSKA MĄDROŚĆ

 

10.   KAŻDY TRENING WYMAGA ABSOLUTNEJ KONCENTRACJI

 • CZEGO SIĘ NIE OPANUJE NA TRENINGU TO NIE MA PRAWA SIĘ UDAĆ W TRAKCIE MECZU

 

Drodzy rodzice - warto przeczytać!

Trening dzieci to przede wszystkim ZABAWA oraz NAUKA, a nie WYNIK. Najważniejsze jest to, by dzieci pokochały piłkę nożną czy sport w ogóle i jednocześnie się rozwijały, cały czas uczyły i robiły postępy.

Daleko mi do treningu i grania pod WYNIK z moimi 9, 8 i 7 latkami. Nie mówiąc już o treningach z 5-6 latkami. Cały czas dbam o ich rozwój i to jest najważniejsze. Jednocześnie uważam, że nie można powiedzieć, że WYNIK jest całkowicie nieważny.

Jest ważny dla dzieci i dla ich psychiki, poza tym też WYNIK mówi nam czy robimy coś dobrze (wynik testu, wynik meczu jeśli nie trenujemy dla wygranej i nie ustalamy chorych schematów w maluchach).

Bezsens myślenia o wynikach, czyli jak zabić sportowy talent dziecka

Co jest miarą sukcesu piłki nożnej dzieci? Zdobyte mistrzostwo, wygrane turnieje? Jeśli tak myślisz, jesteś w zdecydowanej większości (99% społeczeństwa). Jesteś w błędzie. Wielu trenerów jest w błędzie. Każdy dąży do jak najlepszego wyniku, ale litości, piłka nożna dzieci ma zupełnie inne aspekty. Dopóki tego nie zrozumiemy, nie mamy szans na sukcesy w piłce nożnej seniorów. Skupienie się na wynikach w meczach najmłodszych to zbrodnia w biały dzień, chcesz się dowiedzieć dlaczego?

W piłce nożnej dla dorosłych sukces mierzony jest w punktach, bramkach, pozycji w tabeli-to jest oczywista oczywistość. Zostawmy seniorów w spokoju, i tak swoje cierpią na boisku. W piłce dziecięcej istotne są inne aspekty. Nadrzędnym celem dla dzieci jest możliwość gry uproszczonej. Dzieciaki rwą się do rywalizacji, chcą pokazać swoim rodzicom, dziadkom wszystko, czego się nauczyły. Ostatecznie są zafascynowane uczuciem gry samym sobie. Jest to jak najbardziej normalne, zdrowe podejście. Gdy dzieci odczuwają presję rodziców, cały czas są krytykowane za nieudane zagrania, to nie ma szans na prawidłowy rozwój psychofizyczny. Piłka nożna ma przede wszystkim sprawiać przyjemność dzieciakom, wyniki i sukcesy przyjdą z czasem. Każde dziecko ma prawo do popełnienia błędów!

Jakie są negatywne skutki skupiania się na wynikach?

 • grają tylko najlepsi
 • faworyzowane są dzieci bardziej rozwinięte fizycznie (ponadprzeciętne jak na swój wiek)
 • ustalenie „pozycji na boisku”
 • zaczyna się werbowanie graczy.

Wyobraźcie sobie drużynę X, w której w skład wchodzą dzieci 10-12 letnie o budowie ponadprzeciętnej jak na swój wiek. Mniej rozwinięte fizycznie dzieci zostają odesłane na trybunę (??). Trener drużyny X jedzie na mecz ligowy i wystawia swoich „olbrzymów” przeciwko drużynie Y, w której skład wchodzą „maluchy”. Drużyna X wygrywa 4:0, po bramkach zdobytych po dośrodkowaniach lub ze stałych fragmentów gry. Rodzice dzieci z drużyny X są zadowoleni z „sukcesu” oraz trenera, który ma WYNIKI. TO JEST POLSKA RZECZYWISTOŚĆ. Większość ma klapki na oczach, nie myśli perspektywicznie. Typowy trener przekonany jest, że skoro wygrywa mecze, to znaczy, że dobrze pracuje.

Sukces w rywalizacji dziecięcej wynika z zabawy i postępów w nauce – dla każdego dziecka. Wyniki i tabele są nieważne!

Trenera grup dziecięcych powinno się rozliczać po kilku latach. Miarą sukcesu jego pracy jest ilość zawodników, którzy podpisali umowę zawodową z klubem piłkarskim. Zna ktoś sukcesy juniorskie Cristiano Ronaldo, Wayne’a Rooney’a, czy Roberta Lewandowskiego? Kogo to obchodzi? Ważne jest, co dany zawodnik może wnieść do zespołu seniorów, ile nauczył się podczas wcześniejszego SZKOLENIA. W Polsce nie ma czasu na szkolenie, liczy się tylko wynik. Zawsze będziemy na szarym końcu piłkarskiego rankingu FIFA, nie ma co liczyć na skok jakościowy bez gruntownych zmian. Na razie nie ma na to szans, struktura PZPN jest zbyt skostniała, aby wprowadzić rewolucyjne zmiany w systemie rozgrywek młodych piłkarzy.

Rodzice wywierają presję, nie tylko na swoich dzieciach, ale także na trenerach i działaczach. W końcu płacą składki, wymagają wyników, to logiczne, zgadza się?  Rodzice, którzy kierują się wyobrażeniami piłki dla dorosłych, mają błędne oczekiwania wobec gry dzieci. Dorośli myślący w ten sposób domagają się wystawienia najsilniejszej drużyny i wyróżniają się za linią boiska żenującymi okrzykami adresowanymi do dzieci, przeciwników i sędziów.

„Wybij na out!”, „Nie kiwaj tyle, bo stracisz!”, „Podaj do najbliższego!”najczęstsze okrzyki rodziców przy linii podczas meczów ligowych dzieci.

Najgorsi są trenerzy, którzy wręcz zabraniają dryblować, kiwać małym dzieciom. Kiedy ma się nauczyć, jak nie teraz? Podania kształtujemy dopiero w późniejszym okresie, niech dziecko jak najwięcej prowadzi piłkę, bawi się grą. Co z tego, że straci piłkę, a drużyna gola? Kogo to obchodzi? Tylko rodziców, którzy wynik traktują jako wyznacznik sukcesu dziecka. Potem się każdy dziwi, że nasza liga jest na 189 miejscu w Europie.

Jeżeli trener również będzie się kierował taką miarą sukcesu, to…brak mi słów. Więksi, silniejsi, wcześniej rozwinięci gracze będą stawiani przed naprawdę utalentowanymi graczami. Co nie znaczy, że każdy mały kajtek to wielki talent, żebyśmy się dobrze zrozumieli. W treningach powinniśmy stawiać na wszechstronność, zbyt wcześnie przypisuje się pozycje na boisku. Dzieciaki mają przychodzić na trening bez jakiejkolwiek presji, dla czystej zabawy, bez poczucia strachu. Jeśli nie będzie zdrowej atmosfery na treningu, wokół klubu, to słabsi gracze (na dany moment) opuszczą klub.

Rozwój dziecka przebiega w dynamiczny sposób, nie jesteśmy w stanie przewidzieć skalę postępu danego dziecka. Dajmy mu szansę!